Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  วันที่  17  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  วันที่  16  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวศึกษาเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - 3  มกราคม 2561

 

กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกาา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

คู่มือการใช้งาน V-COP.NET (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับครู อาจารย์)

ใบสมัคร V-COP (สำหรับสถานประกอบการ)

ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ใบงานที่  2  การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ใบงานที่  3  การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ

ใบงานที่  4  การค้นหาตำแหน่งงาน  และสมัครงาน

ใบงานที่  5  การเปิดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแห้มตำแหน่งงานว่าง

ใบงานที่  6  การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน

ใบงานที่  7  การค้นหาตำแหน่งฝึกงาน  และสมัครงาน

 

Additional information