ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

เอกสารดาวน์โหลดที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน V-COP.NET (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับนักเรียน นักศึกษา)

คู่มือการใช้งาน V-COP (สำหรับครู อาจารย์)

ใบสมัคร V-COP (สำหรับสถานประกอบการ)

ใบงานที่ 1 การเข้าใช้งานระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

ใบงานที่  2  การบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ใบงานที่  3  การสมัครงานตามประกาศของสถานประกอบการ

ใบงานที่  4  การค้นหาตำแหน่งงาน  และสมัครงาน

ใบงานที่  5  การเปิดูตำแหน่งงานและการสมัครงานจากแห้มตำแหน่งงานว่าง

ใบงานที่  6  การตรวจสอบการติดต่อจากบริษัทรับสมัครงาน

ใบงานที่  7  การค้นหาตำแหน่งฝึกงาน  และสมัครงาน

Additional information