พิธีทำบุญประจำปีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยการอาชีพแกลง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ว่่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
พิธีรับประกาศนียบัตรนักศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 6 มิถุนาย 2558 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรประกาศนีบัตรวิฃาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบโอนประสบการณ์แก่ผู้นำท้องถิ่น
พิธีมอบอาคารอเนกประสงค์ และก่อสร้างถนนคอนกรีต
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานมอบอาคารอเนกประสงค์ และก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเขาไม้แก้ว-คลองใช้(ช่วงที่ 2)
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 ณ ค่ายมหาสุรสิงหนาท
โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกวิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
ขอแสดงความยินดีกับทีม เขาไม้แก้ว ROBOT วิทยาลัยการอาชีพแกลง
การประกวดหุ่นยต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-22 เมษายน 2558

Additional information