11 สิงหาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ได้จัดกิจกรรมวันแม่
เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร พระราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แห่เทียนพรรษา ณ วัดกระแสบน
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพแกลง นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุนทรชัย ศรีโบราณ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

Additional information