วิษณูเกมส์ 2014
การแข่งขันกีฬาสีภายในวิทยาลัยการอาชีพแกลง ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2558
กิจกรรม OPEN HOUSE
ระหว่างวันที่ 18-20 กุมพาพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพแกลงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานและแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษษ 2557 นี้
ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิกา่รคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ
ลงพื้นที่เยี่ยมชมการเรียนการสอบระบบทวิภาคีในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
เชิญรับฟังรายการ"อาชีวะน่ารู้"
อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง FM91.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการ "อาชีวะน่ารู้" ทุกวันอังคาร เวลา 16.00-17.00 น.

Additional information