***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

บุคลากรแผนก 

 

นายบุญเกิด  พุทธระสุ

ครูผู้ช่วย

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 

นางสาวปิยนุช  ชมสาร

ครูพิเศษสอน

 

a3 copy

                         เทคนิคพื้นฐาน

ฟ2

                          1.  นายบุญเกิด  พุทธระสุ

                          2.  นางสาวปิยะนุช  ชมสาร

                       

a1

Additional information