***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

ข้อมูลผู้บริหาร

HHE

 

 

 

นายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

 SUJARIN

นางสุจาริน  แพงภูงา

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

 

 


 

 

 

HHF

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 


 

Additional information