ข้อมูลผู้บริหาร

HHE

 

PROCHA

ประวัติความเป็นมานายพรชัย  ปิ่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

 SUJARIN

นางสุจาริน  แพงภูงา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง

 

 

 


 

 

 

HHF

 

 

 

ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 


 

Additional information