แผนผังบริเวณสถานศึกษา

จำนวนพื้นที่บริเวณสถานศึกษาทั้งหมด  ประมาณ   ๕๔    ไร่    ๗๒  ตารางวาจัดพื้นที่เป็นพื้นที่  ต่าง ๆ  ได้แก่

Additional information