***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

PPB         

แผนผังบริเวณสถานศึกษา

 

          จำนวนพื้นที่บริเวณสถานศึกษาทั้งหมด  ประมาณ   ๕๔    ไร่    ๗๒  ตารางวา        จัดพื้นที่เป็นพื้นที่  ต่าง ๆ  ได้แก่

 

 

รายการประกอบอาคาร วิทยาลัยการอาชีพแกลง 

 

1.  อาคารช่างเทคนิคพื้นฐาน 11.  บ้านพักรองผู้อำนวยการ 2 
2.  อาคารช่างอุตสาหกรรม 12.  โรงจอดรถ 1 
3.  อาคารพาณิชยการ  13. โรงจอดรถ  2 
4.  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด  14.  โรงจอดรถ  3 
5.  อาคารงานกิจกรรม/อวท.  15.  โรงจอดรถ 4 
6.  อาคารวิทยบริการ  16. โรงกรองน้ำ 
7.  อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)  17. ป้อมยาม 
 8. บ้านพักครู 18. สวนหย่อม 
9. บ้านพักผู้อำนวยการ  19. แลนด์มาร์ค วก.แกลง
10. บ้านพักรองผู้อำนวยการ 1 20. ศาลตายายAdditional information