***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

บุคลากรแผนก

vadee

a4 

 


a3 copy

                     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  1/2558

ฟ2

                   1.  นางแววดี  เอ็นดูราษฎร์

                   2.  นางสาวเกศินี  วังวัด

                   3.  นายถวิล  ภาสดา

 

 

 

Additional information