ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

บุคลากรแผนก

   

 

   
   

                                                aa4

a3 copy

                                   แผนกช่างยนต์  

ฟ2

                          1.  นายวิสาสรรค์  สื่อสวัสดิ์วณิชย์

                          2.  นายกีรติ  สืบวงษ์

                          3.  นายธงชัย  บุญธรรม

                          4.  นายวีรชล  ศรีหาพรม

                          5.   นายมาโนช  ภิญโญ

a1

 

Additional information