ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

 tom57

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2553  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2554  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2555  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Additional information