Untitled 3 copy


FB IMG 1513334170911


 

 

โครงการหารายได้ระหว่างเรียน  วันที่  17  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

วันครู  ประจำปี 2561  อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง  วันที่  16  มกราคม  2561  (อ่านเพิ่มเติม)

 

รับมอบเกียรติคุณบัตรนักเรียน และเยาวชนที่ทำดี มีคุณธรรม (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการทดสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (อ่านเพิ่มเติม)

 

โครงการอาชีวศึกษาเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่  28  ธันวาคม  2560 - 3  มกราคม 2561

 

กิจกรรมกีฬาสี"วิษณุแกลงเกมส์ ประจำปีการศึกาา 2560" (อ่านเพิ่มเติม)

 

 ***ภาพกิจกรรมทั้งหมด<<คลิก>>

 tom57

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2553  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553 download 1459071 960 720
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2554  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2554 download 1459071 960 720
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2555  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555  download 1459071 960 720
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2556  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556  download 1459071 960 720
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2557  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557  download 1459071 960 720
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558  download 1459071 960 720
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559  download 1459071 960 720
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560  download 1459071 960 720

Additional information