***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

 

HHG

 

ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา  2563

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  2562 

 

 


  

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2558  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2559  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

 

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Additional information