ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

tom58

   

 ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2559

 

 

 ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2553

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2554

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2555

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2556

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2557

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2558

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2559

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2560

 

ข้อมูลบุคลากร  ประจำปีการศึกษา  2561

 

Additional information