ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

บุคลากรแผนกสามัญ สัมพันธ์

aa10

j9

p2

 
 aa1  

 

a3 copy

แผนนกสามัญ สัมพันธ์

                     1.  นายกำปั่น  ธรรมสนิท

                     2.  นางจิรัชยา  เกียติชนานุกูล

                     3.  นางสาวกันทิมา  ศรีพิมพ์

                     4.  นางสาวอนันต์  มะลาศรี

 

a1

Additional information