ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

งานบัญชี

-   รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนพฤศจิกายน 2560

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนธันวาคม 2560

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมกราคม  2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกุมภาพันธ์  2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมีนาคม  2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนเมษายน  2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนพฤษภาคม  2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมิถุนายน 2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกรกฎาคม 2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนสิงหาคม 2561

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกันยายน  2561

 

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

Additional information