***แจ้งเรื่องการเลื่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น​ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2564​ จากวันที่​ 14​ มิถุนายน​ 2564​ เป็นวันที่​ 21​ มิถุนา​ยน​ 2564​ และจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบการเรียนออนไลน์​ 100%
แจ้ง นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
ให้มารับหนังสือและเสื้อผ้าตามตามวันและเวลาดังกล่าว

งานบัญชี

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2560

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS ปี 2562


-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมกราคม  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกุมภาพันธ์  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมีนาคม  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนเมษายน  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนพฤษภาคม  2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนมิถุนายน 2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกรกฎาคม 2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนสิงหาคม 2563

-  รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS  เดือนกันยายน  2563

- รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIF เดือนตุลาคม 2563

- รายงานประจำเดือนจากระบบ GFIF เดือนพฤศจิกายน 2563

 - รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIF เดือนธันวาคม 2563 


--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

--รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563

Additional information