ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง ผู้อำนวยการวิทยาลัย                 การอาชีพแกลง นำคณะบุคลากรทางการศึกษา มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2558         แด่นางสาวอุมา วิภูษณะ  สจ.เขต 2 จังหวัดระยอง 

    

    

Additional information