ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
นางสาวศรีบังอร นรินทรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแกลง เป็นประธานในการจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและพบครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำวิทยาลัยการอาชีพแกลง
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

บุคลากรแผนก

  

 

a3 copy

                        แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

ฟ2

                        1.  นายทักษิณ  พ่วงพี

                        2.  นางสาวเกศรินทร์  พรมลี

                        3.  นายเวียงทอง  โหตาชัย 

a1

 

Additional information